ААбітурієнти для вступу подають:
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію ідентифікаційного коду;
- копію  військово-облікових документів;
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;документ про освіту з додатком (оригінал і ксерокопія);
- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, коли вступ здійснюється на основі сертифікатів ЗНО);
- медичні довідки за формою 086-о та 063, (листок щеплень);
- документи, які підтверджують право вступника на пільги;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.